خودت، لبخندت و نگاهی که پر است از حرفهای نگفته

آخرش یک روز می‌رسد که من همه چیزم را بردارم بلند شوم ، بروم سر جاده بایستم و تردیدم را بسپارم به یکی ازهمین ماشینهایی که به نا کجا آباد ها می‌روند .بعد در حالی که دیگر شانه‌هایم سنگین نیست یک نفس تا خانه ات بدوم.
اصلا قول می‌دهم که یک نفس تا خانه‌ات پر بکشم ......کاش تو هم آنروز تنها باشی و تردیدت خانه نباشد که در را به روی تن خسته ام بگشاید.....
خودت باشی ، لبخندت ونگاهی که پر است از حرفهای نگفته.......
آخرش یک روز می‌رسد .......می‌دانم.
.
نوشته شده در Sunday June 29, 2008
/ 1 نظر / 18 بازدید
آرش

این زندگی یه چیزی کم داره کدوم زندگی این زندگی اونی کم داره تویی نه زندگی نه نه این زندگی یه چیزی کم داره ...